Christel FIEBIGER : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Německo)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci pro vztahy s Ukrajinou, Běloruskem a Moldavskem
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Dočasný výbor pro slintavku a kulhavku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci pro vztahy EU-Ukrajina a EU-Moldavsko a delegace pro vztahy s Běloruskem

Náhradnice 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

PROPOSITION DE RESOLUTION sur la famine au Zimbabwe FR  
- B5-0429/2002  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu