Juan OJEDA SANZ : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s Japonskem
  • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s jihovýchodní Evropou
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Evropy

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rybolov

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the extension of the 2000-2001 Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Revolutionary People's Republic of Guinea on fishing off the Guinean coast for the period 1 January 2003 to 31 December 2003 - Committee on Fisheries EN  
- A5-0264/2003 -  
-
PECH 
Report on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on rail transport statistics - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0265/2001 -  
-
RETT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN en nombre del Grupo :PPEDE ES  
- B5-0149/2000  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu