Hervé NOVELLI : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 04-02-2002 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
  • 05-02-2002 / 06-03-2002 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen
  • 07-03-2002 / 16-06-2002 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Démocratie libérale (Francie)

Místopředseda 

  • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
  • 17-01-2002 / 04-02-2002 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
  • 14-03-2002 / 16-06-2002 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Motion for resolution(Rule 50) on the human rights situation in Chad EN  
- B5-0088/2000  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu