William ABITBOL : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 14-03-2001 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen
  • 15-03-2001 / 19-07-2004 : Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Francie)

Místopředseda 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro hospodářské a měnové věci
  • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro ústavní záležitosti

Poslanci 

  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem
  • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Evropy

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-03-2001 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro hospodářské a měnové věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu