Thierry de LA PERRIERE : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 30-01-2001 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Francie)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Francie)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání, sdělovací prostředky a sport
  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci pro vztahy s Arménií, Ázerbajdžánem a Gruzií
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbajdžán a EU-Gruzie

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
  • 17-01-2002 / 10-03-2003 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu