Camilo NOGUEIRA ROMÁN : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Bloque Nacionalista Galego (Španělsko)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Ameriky a MERCOSUR
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
 • 07-02-2002 / 08-10-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Ameriky a MERCOSUR
 • 09-10-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Dočasný výbor pro zlepšení námořní bezpečnosti

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rybolov
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rybolov
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro ústavní záležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the 11th Annual Report on the Structural Funds (1999) - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0247/2001 -  
-
RETT 
Report on the proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol setting out, for the period 1 July 2000 to 30 June 2003, the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Côte d'Ivoire on fishing off the coast of Côte d'Ivoire - Committee on Fisheries EN  
- A5-0011/2001 -  
-
PECH 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the recognition of the right to self-determination EN  
- P5_DCL(2004)0029 - Nevzato v potaz  
Miquel MAYOL i RAYNAL , Ian HUDGHTON , Nelly MAES , Camilo NOGUEIRA ROMÁN , Josu ORTUONDO LARREA  
Datum zahájení : 19-04-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 21 - 06-05-2004