Alain LIPIETZ : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francie)

Předseda 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

Místopředseda 

 • 21-06-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro právní záležitosti
 • 23-05-2007 / 20-06-2007 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Mercosurem

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství  
- INTA_AD(2008)407774 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů  
- ECON_AD(2008)400565 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství  
- ECON_AD(2007)390474 -  
-
ECON 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o náboženský právech a svobodách ve Francii a v Evropské unii  
- P6_DCL(2005)0005 - Nevzato v potaz  
Caroline LUCAS , Claude MORAES , Baroness Sarah LUDFORD , Philip BUSHILL-MATTHEWS , Alain LIPIETZ  
Datum zahájení : 21-02-2005
Platné do : 21-05-2005
Počet signatářů : 68 - 21-05-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.