Hélène FLAUTRE : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francie)

Předsedkyně 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 27-06-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
STANOVISKO k přezkumu evropské politiky sousedství  
- LIBE_AD(2011)469892 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Návrh usnesení o situaci v Sýrii  
- B7-0144/2014  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci  
- P7_DCL(2011)0025 - Přijato  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Datum zahájení : 09-05-2011
Platné do : 29-09-2011
Přijato (datum) : 29-09-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0432
Počet signatářů : 381 - 29-09-2011
Písemné prohlášení o označování zboží z okupovaných palestinských území  
- P7_DCL(2010)0064 - Nevzato v potaz  
Arlene McCARTHY , Hélène FLAUTRE , Sirpa PIETIKÄINEN , Eva-Britt SVENSSON  
Datum zahájení : 06-09-2010
Platné do : 06-12-2010
Počet signatářů : 110 - 06-12-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech