Danielle AUROI : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Místopředsedkyně
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francie)

Místopředsedkyně 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Česká republika
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ a Perského zálivu

Náhradnice 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu