Giorgio CELLI : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Federazione dei Verdi (Itálie)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání, sdělovací prostředky a sport
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu