Massimo CARRARO : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Itálie)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Slovinsko

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Maďarsko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Maďarsko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the communication of the Commission to the Council, the European Parliament on the Organisation and Management of the Internet - International and European Policy Issues 1998 - 2000 Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0063/2001 -  
-
ITRE 
Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreements between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part (7620/2000 - COM(1999)229 - C5-0204/2000): - on the free movement of persons (9748/1999 - C5-0197/2000-1999/0103(AVC)); - on air transport (9749/1999-C5-0198/2000 - 1999/104(AVC)); - on the carriege of goods and passengers by rail and road (9750/1999 - C5-0199/2000-1999/0105(AVC)); - on scientific and technological cooperation between the European Community and the European Atomic Energy Community,of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part (9751/1999 - C5-0200/2000-1999/0106(AVC)); - on certain aspects relating to public procurement (9752/1999 - C5-0201/2000-1999/0107(AVC)); - on trade in agricultural products (9753/1999 - C5-0202/2000-1999/0108(AVC)); - on mutual recognition in relation to conformity assessment between the European Community and the Swiss Confederation (9755/1999 - C5-0203/2000-1999/0109(AVC)) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0118/2000 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the fight against terrorism and respect for human rights EN  
- P5_DCL(2002)0004 - Nevzato v potaz  
Massimo CARRARO , Fiorella GHILARDOTTI , Guido BODRATO , Luigi COCILOVO  
Datum zahájení : 12-03-2002
Platné do : 12-06-2002
Počet signatářů : 27 - 13-06-2002