Torben LUND : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 13-05-2001 : Skupina Strany Evropských socialistů - Pokladník
 • 14-05-2001 / 16-01-2002 : Skupina Strany Evropských socialistů - Místopředseda
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Místopředseda

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialdemokratiet (Dánsko)

Místopředseda 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 15-11-1999 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
 • 14-12-2000 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Dočasný výbor pro slintavku a kulhavku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the Commission communication to the Council and the European Parliament on a Community Strategy for endocrine disrupters - a range of substances suspected of interfering with the hormone system of humans and wildlife - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0197/2000 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the protection of dolphins and porpoises EN  
- P5_DCL(2000)0020 - Nevzato v potaz  
Charles TANNOCK , Chris DAVIES , Jean LAMBERT , Torben LUND , Theresa VILLIERS  
Datum zahájení : 05-12-2000
Platné do : 05-03-2001
Počet signatářů : 122 - 05-03-2001