Pernille FRAHM : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka
  • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Místopředsedkyně

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialistisk Folkeparti (Dánsko)

Místopředsedkyně 

  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

Náhradnice 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on strengthening EU arms export controls and working towards an international Arms Trade Treaty EN  
- P5_DCL(2004)0017 - Nevzato v potaz  
Glenys KINNOCK , Michael GAHLER , Johan VAN HECKE , Nelly MAES , Pernille FRAHM  
Datum zahájení : 25-02-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 157 - 06-05-2004
Písemné prohlášení on the effects of pesticide exposure on residents and others in agricultural areas EN  
- P5_DCL(2003)0026 - Nevzato v potaz  
Caroline LUCAS , Ulla Margrethe SANDBÆK , Pernille FRAHM  
Datum zahájení : 17-11-2003
Platné do : 17-02-2004
Počet signatářů : 48 - 17-02-2004
Písemné prohlášení on national missile defence EN  
- P5_DCL(2001)0007 - Nevzato v potaz  
André BRIE , Pernille FRAHM , Joost LAGENDIJK , Maj Britt THEORIN , Jan Marinus WIERSMA  
Datum zahájení : 14-05-2001
Platné do : 14-08-2001
Počet signatářů : 73 - 14-08-2001