Mogens CAMRE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 19-07-2007 : Skupina Unie pro Evropu národů - Místopředseda
 • 20-07-2007 / 09-01-2008 : Skupina Unie pro Evropu národů - Místopředseda
 • 10-01-2008 / 25-06-2008 : Skupina Unie pro Evropu národů - Místopředseda
 • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Skupina Unie pro Evropu národů - Místopředseda

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Dansk Folkeparti (Dánsko)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 05-09-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nedávných popravách nezletilých osob íránskými orgány  
- P6_DCL(2006)0006 - Nevzato v potaz  
Jana HYBÁŠKOVÁ , Paulo CASACA , Elizabeth LYNNE , Willy MEYER , Mogens CAMRE  
Datum zahájení : 01-02-2006
Platné do : 01-05-2006
Počet signatářů : 106 - 01-05-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.