Paulo CASACA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugalsko)

Předseda 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 14-03-2007 / 25-03-2007 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 22-09-2004 / 25-03-2007 : Konference předsedů delegací
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 26-03-2007 / 02-09-2008 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Náhradník 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 16-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Indií

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie  
- BUDG_AD(2005)355400 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k politickým výzvám a rozpočtovým prostředkům rozšířené Unie v letech 2007–2013  
- PECH_AD(2005)349920 -  
-
PECH 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o lepším dodržování lidských práv íránských Kurdů  
- P6_DCL(2009)0035 - Nevzato v potaz  
André BRIE , Paulo CASACA , Bill NEWTON DUNN , Nickolay MLADENOV  
Datum zahájení : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 48 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o významu pracovních míst a práv pracovníků v EU  
- P6_DCL(2009)0025 - Nevzato v potaz  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 146 - 08-05-2009
Písemné prohlášení a které nabádá členské státy, aby zařadily Hizballáh na seznam teroristických organizací, který vypracovala EU  
- P6_DCL(2008)0057 - Nevzato v potaz  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Datum zahájení : 16-06-2008
Platné do : 23-10-2008
Počet signatářů : 78 - 23-10-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.