Teresa ALMEIDA GARRETT : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugalsko)

Poslanci 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Ameriky a MERCOSUR
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Ameriky a MERCOSUR

Náhradnice 

  • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
  • 17-01-2002 / 05-06-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on the Communication from the Commission entitled "The operating framework for the European Regulatory Agencies" - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0471/2003 -  
-
AFCO 
Report on the amendment of Article 3 of the Statute of the European Ombudsman - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0240/2001 -  
-
AFCO 
Report on the modification of Parliament's decision of 9 March 1994 on the regulations governing performance of the Ombudsman's duties - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0293/2000 -  
-
AFCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR  
- B5-0405/2002  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu