Vincenzo LAVARRA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 24-05-2005 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 24-05-2005 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Itálie)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Itálie)

Poslanci 

 • 07-06-2005 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 22-06-2005 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)

Náhradník 

 • 26-05-2005 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 22-06-2005 / 14-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 31-01-2007 / 10-07-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu
 • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX (společný postup)  
- AGRI_AD(2008)405878 -  
-
AGRI 
STANOVISKO o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období  
- AGRI_AD(2008)398477 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského roku vinařské turistiky  
- P6_DCL(2009)0037 - Nevzato v potaz  
Monica GIUNTINI , Vincenzo LAVARRA , Costas BOTOPOULOS , Jamila MADEIRA , Jean-Paul DENANOT  
Datum zahájení : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 78 - 08-05-2009

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.