Claudio FAVA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 21-07-2004 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Itálie)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Sinistra Democratica (Itálie)

Místopředseda 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 21-06-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 23-05-2007 / 20-06-2007 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 19-12-2004 : Výbor pro rozvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 20-12-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro lidská práva

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k zintenzivnění boje proti nehlášené práci  
- LIBE_AD(2008)409592 -  
-
LIBE 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o násilí a sportu  
- P6_DCL(2007)0020 - Nevzato v potaz  
Gianni PITTELLA , Lapo PISTELLI , Luciana SBARBATI , Lilli GRUBER , Claudio FAVA  
Datum zahájení : 12-02-2007
Platné do : 14-05-2007
Počet signatářů : 92 - 14-05-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.