Raffaele LOMBARDO : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 21-05-2008 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 21-05-2008 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Itálie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 31-01-2007 / 21-05-2008 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-03-2007 / 21-05-2008 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-09-2004 : Výbor pro zahraniční věci
 • 22-07-2004 / 27-09-2004 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 14-11-2006 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 31-01-2007 / 21-05-2008 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-03-2007 / 21-05-2008 : Delegace pro vztahy s Kanadou

all-activities 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.