Ioannis AVEROFF : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Nea Dimokratia (Řecko)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozpočty
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko
 • 30-05-2001 / 14-01-2002 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Rozpočtový výbor
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report on a proposal for a Council Decision on the granting of funds to Greece in order to relieve the interest burden on EIB loans for the reconstruction of the region which was devastated by the earthquake of September 1999 - Committee on Budgets EN  
- A5-0322/2000 -  
-
BUDG 
Report on the results of conciliation on the joint guideline of the Council with a view to the adoption of a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN  
- A5-0223/2000 -  
-
BUDG 
Report on the proposal for a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN  
- A5-0055/1999 -  
-
BUDG 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu