Lousewies van der LAAN : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Členka
 • 13-09-1999 / 29-01-2003 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 29-01-2003 : Democraten 66 (Nizozemsko)

Místopředsedkyně 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kontrolu rozpočtu
 • 21-01-2002 / 29-01-2003 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 17-01-2002 / 29-01-2003 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti
 • 07-02-2002 / 29-01-2003 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Náhradnice 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Slovenská republika
 • 17-01-2002 / 29-01-2003 : Rozpočtový výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report 1. concerning discharge to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin for the 1999 financial year (C5-0686/2000-2000/2166 (DEC)); 2. concerning discharge for the European Centre for Vocational Training, Thessaloniki for the 1999 financial year (C5-0687/2000-2000/2165(DEC)); 3. concerning discharge in respect of the implemention of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section IV - Court of Justice, Section V - Cour of Auditors, Section VI - Part B- Committee of the Regions - (SEC(2000)0539-C5-0312/2000-C5-0617/2000-2000/2156(DEC); 4. on postponement of the decision concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section VI - Part A - Economic and Social Committee (SEC(2000)0539-C5-0312/2000-C5-0617/2000-2000/2156(DEC)) - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0108/2001 -  
-
CONT 
Report on the Commission report on measures taken in the light of the observations of the European Parliament in its 1997 discharge resolution - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0397/2000 -  
-
CONT 
Report on giving discharge to the Commission in respect of the implementation of the general budget of the European Communities for the 1997 financial year (Section I - Parliament, II - Council, III - Commission, IV - Court of Justice and V - Court of Auditors) (SEC(1998) 520 - C4-0350/1998, SEC(1998) 522 - C4-0351/1998, SEC(1998) 519 - C4-0352/1998) - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0004/2000 -  
-
CONT 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on a Statute for Members of the European Parliament EN  
- P5_DCL(2001)0009 - Nevzato v potaz  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Lousewies van der LAAN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Datum zahájení : 02-07-2001
Platné do : 02-10-2001
Počet signatářů : 50 - 02-10-2001