Caroline LUCAS : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 17-05-2010 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 17-05-2010 : Green Party (Spojené království)

Místopředsedkyně 

  • 16-09-2009 / 17-05-2010 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 16-09-2009 / 17-05-2010 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o dobrých životních podmínkách domácích zvířat  
- P7_DCL(2010)0026 - Nevzato v potaz  
Carl SCHLYTER , Marit PAULSEN , Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , Daciana Octavia SÂRBU  
Datum zahájení : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 226 - 09-09-2010
Písemné prohlášení o podpoře alternativ k výzkumným metodám využívajícím zvířata a k pokusům na zvířatech  
- P7_DCL(2009)0053 - Nevzato v potaz  
Raül ROMEVA i RUEDA , Caroline LUCAS , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Gerben-Jan GERBRANDY  
Datum zahájení : 07-10-2009
Platné do : 21-01-2010
Počet signatářů : 159 - 21-01-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech