Sarah LUDFORD : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 03-07-2012 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Místopředsedkyně

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Spojené království)

Místopředsedkyně 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k údajnému převozu a nezákonnému zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích: v návaznosti na zprávu výboru Evropského parlamentu TDIP  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti  
- AFET_AD(2012)483826 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni  
- AFET_AD(2010)445622 -  
-
AFET 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke sdělení nazvanému „Politika EU pro boj proti terorismu: dosažené úspěchy a budoucí úkoly“  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vývozu farmak používaných k výkonu trestu smrti ve třetích zemích  
- P7_DCL(2011)0029 - Nevzato v potaz  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Datum zahájení : 06-06-2011
Platné do : 06-10-2011
Počet signatářů : 168 - 06-10-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech