Robert ATKINS : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 16-04-2013 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-10-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradník 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Petiční výbor
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petiční výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech