Elizabeth LYNNE : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 03-02-2012 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 03-02-2012 : Liberal Democrats Party (Spojené království)

Místopředsedkyně 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Poslanci 

  • 16-09-2009 / 03-02-2012 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
  • 19-01-2012 / 03-02-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 16-09-2009 / 03-02-2012 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
  • 19-01-2012 / 03-02-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji proti nebezpečném pronásledování  
- P7_DCL(2010)0072 - Nevzato v potaz  
Elizabeth LYNNE , Roberta ANGELILLI , Tanja FAJON , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum zahájení : 20-09-2010
Platné do : 20-12-2010
Počet signatářů : 139 - 20-12-2010
Písemné prohlášení ke strategii EU v oblasti bezdomovectví  
- P7_DCL(2010)0061 - Přijato  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Datum zahájení : 06-09-2010
Platné do : 16-12-2010
Přijato (datum) : 16-12-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0499
Počet signatářů : 391 - 16-12-2010
Písemné prohlášení o boji s rakovinou prsu v Evropské unii  
- P7_DCL(2009)0071 - Přijato  
Elizabeth LYNNE , Michail TREMOPOULOS , Lívia JÁRÓKA , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG  
Datum zahájení : 14-12-2009
Platné do : 25-03-2010
Přijato (datum) : 05-05-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0146
Počet signatářů : 381 - 25-03-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech