Elspeth ATTWOOLL : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Spojené království)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Spojené království)

Místopředsedkyně 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Kanadou

Náhradnice 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k programu Lepší právní předpisy v Evropské unii  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova (Programové období 2007–2013)  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o rovnoprávném uznávání registrovaných partnerství  
- P6_DCL(2008)0076 - Nevzato v potaz  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Datum zahájení : 22-09-2008
Platné do : 15-01-2009
Počet signatářů : 160 - 16-01-2009
Písemné prohlášení o lovu lososů v moři do vlečných sítí  
- P6_DCL(2005)0063 - Nevzato v potaz  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Datum zahájení : 24-10-2005
Platné do : 24-01-2006
Počet signatářů : 61 - 24-01-2006
Písemné prohlášení o právech lektorů cizích jazyků („lettori“) na italských vysokých školách  
- P6_DCL(2005)0046 - Nevzato v potaz  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Datum zahájení : 12-09-2005
Platné do : 12-12-2005
Počet signatářů : 26 - 12-12-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.