Luigi CESARO : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Itálie)

Místopředseda 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Slovinsko

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch

all-activities 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu