Mauro NOBILIA : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 21-07-1999 / 21-07-1999 : Nezařazení poslanci
 • 22-07-1999 / 20-09-2000 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen
 • 21-09-2000 / 19-07-2004 : Skupina Unie pro Evropu národů - Pokladník

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Alleanza nazionale (Itálie)

Místopředseda 

 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání, sdělovací prostředky a sport
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Kypr
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Slovenská republika

Náhradník 

 • 09-09-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Malta
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the tragedy of illegal immigrants shipwrecked in the Mediterranean EN  
- P5_DCL(2003)0028 - Nevzato v potaz  
Sebastiano (Nello) MUSUMECI , Cristiana MUSCARDINI , Mauro NOBILIA , Adriana POLI BORTONE  
Datum zahájení : 19-11-2003
Platné do : 19-02-2004
Počet signatářů : 28 - 19-02-2004
Písemné prohlášení on Union support to assist women undergoing hardship to bring their pregnancy to term EN  
- P5_DCL(2001)0008 - Nevzato v potaz  
Cristiana MUSCARDINI , Mauro NOBILIA , Franz TURCHI , Sergio BERLATO , Sebastiano (Nello) MUSUMECI  
Datum zahájení : 25-06-2001
Platné do : 25-09-2001
Počet signatářů : 16 - 25-09-2001