Giuseppe NISTICO' : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
  • 07-02-2002 / 20-10-2002 : Delegace při výborech pro parlamentní spolupráci pro vztahy EU-Ukrajina a EU-Moldavsko a delegace pro vztahy s Běloruskem
  • 21-10-2002 / 19-07-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Bulharsko

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on the continuing influx of illegal immigrants and refugees into the European Union EN  
- P5_DCL(2002)0005 - Nevzato v potaz  
Umberto SCAPAGNINI , Francesco MUSOTTO , Raffaele LOMBARDO , Giuseppe NISTICO'  
Datum zahájení : 08-04-2002
Platné do : 08-07-2002
Počet signatářů : 17 - 08-07-2002