Rapisardo ANTINUCCI : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 17-06-2008 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 17-06-2008 / 18-06-2008 : Uniti nell'Ulivo (Itálie)
  • 19-06-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Itálie)

Poslanci 

  • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradník 

  • 04-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.