Innocenzo LEONTINI : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-08-2018 / 15-01-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 20-08-2018 / 13-02-2019 : Forza Italia (Itálie)
 • 14-02-2019 / 01-07-2019 : FRATELLI D' ITALIA (Itálie)

Poslanci 

 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Mercosurem
 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník 

 • 13-09-2018 / 15-01-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 13-09-2018 / 15-01-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 13-09-2018 / 15-01-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017  
- TRAN_AD(2019)630391 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) na rozpočtový rok 2017  
- TRAN_AD(2019)630389 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) na rozpočtový rok 2017  
- TRAN_AD(2019)629772 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) IT  
 

Questa proposta di regolamento mira ad istituire il programma Europa Creativa (2021 – 2027). Il programma Europa Creativa comprende una sezione Media per sostenere l'industria audiovisiva europea; una sezione Cultura per promuovere altri settori culturali e creativi europei e una sezione Cross-Sectorial per sostenere azioni che abbracciano tutti i settori culturali e creativi.
La relazione del Parlamento europeo sottolinea delle priorità politiche per il programma Europa Creativa, tra cui: il riconoscimento e la promozione del valore intrinseco della cultura e la salvaguardia della qualità della cultura e delle attività del settore audiovisivo; il raddoppio del bilancio complessivo (da 1,85 milioni a 2,81 milioni di euro); la concessione del finanziamento previsto dal programma all'Orchestra Giovanile europea e all'Accademia europea del Cinema nell'ambito del premio LUX.
Inoltre, la relazione sottolinea l'importanza di garantire un sostegno adeguato ai progetti su piccola scala della sezione Cultura attraverso tassi di cofinanziamento più elevati, e di migliorare la raccolta dati sui settori culturali e creativi.
Sono convinto che la cultura debba essere il collante dell'UE e da italiano, amante della musica e della letteratura, non potevo non votare in favore dell'approvazione di questa risoluzione.

Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) IT  
 

Il 30 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la sua proposta per il nuovo programma Erasmus (+), a seguito della sua proposta relativa al nuovo QFP per il periodo 2021-2027. Lo scopo del programma Erasmus + è supportare i giovani nella loro formazione accademica e professionale attraverso il processo di modernizzazione dei sistemi educativi e di formazione professionale, migliorare la qualità dell'insegnamento nell'UE e nelle zone limitrofe, promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella società, e supportare l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea.
Per meglio adattare il programma alle esigenze delle persone svantaggiate e aumentare la loro partecipazione, il Parlamento chiede, attraverso la relazione, che si elabori un quadro europeo di inclusione e che si sviluppino strategie nazionali di inclusione. La relazione propone, inoltre, misure per fornire un maggiore sostegno finanziario alla mobilità, adeguare le borse di studio mensili e rivedere periodicamente il costo della vita e di soggiorno. Per tutte queste ragioni ho votato in favore.

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) IT  
 

La proposta di regolamento contiene le disposizioni specifiche applicabili al FESR e al Fondo di Coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Si tratta del regolamento per i Fondi strutturali e d'investimento (FSI) nell'ambito della politica di coesione.
Il regolamento prevede una nuova architettura, parzialmente ricostruita, sia del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che del Fondo di coesione, in particolare in termini di categorie di regioni e di indicatori di ammissibilità per il ciclo 2021-2027. Le norme riguarderanno tutte le regioni, con particolare attenzione alle comunità meno sviluppate, e alle regioni urbane e ultraperiferiche.
La proposta di regolamento sottolinea la necessità di una semplificazione amministrativa, di flessibilità per rispondere alle esigenze emergenti, di un migliore utilizzo del potenziale degli strumenti finanziari, e di un rafforzamento della revisione e dei controlli. La relazione si spinge oltre e propone una decentralizzazione nella gestione dei fondi, al fine di ristabilire una concentrazione tematica a livello di categorie di regioni piuttosto che a livello di Stati membri.
Sono convinto che in particolare le regioni come la Sicilia debbano utilizzare al meglio tutte le opportunità offerte dall'UE. Ho votato in favore dell'approvazione di questa proposta di regolamento.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech