Charles GOERENS : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro ústavní záležitosti 

Člen 

Výbor pro rozvoj 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- DEVE_AD(2020)643137 -  
-
DEVE 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Kontakt