Eleonora LO CURTO : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 24-07-2008 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

  • 24-07-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci 

  • 03-09-2008 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
  • 03-09-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Náhradnice 

  • 02-09-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 02-09-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o osobě psychologa ve školách  
- P6_DCL(2009)0029 - Nevzato v potaz  
Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI  
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 39 - 08-05-2009

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.