Alexandru NAZARE : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 22-12-2008 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 22-12-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Poslanci 

  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Náhradník 

  • 19-01-2009 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
  • 19-01-2009 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nebezpečí přijímání ochranných opatření v průběhu finanční krize  
- P6_DCL(2009)0033 - Nevzato v potaz  
Alexandru NAZARE  
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 20 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o ochraně práv užívat rumunštinu ve školách pro etnickou rumunskou menšinu žijící v údolí Timoku v Srbsku  
- P6_DCL(2009)0022 - Nevzato v potaz  
Alexandru NAZARE  
Datum zahájení : 18-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 26 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o vytvoření finančního intervenčního mechanismu pro předcházení negativním dopadům změny klimatu  
- P6_DCL(2009)0021 - Nevzato v potaz  
Alexandru NAZARE , Maria PETRE , Constantin DUMITRIU  
Datum zahájení : 18-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 29 - 08-05-2009

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.