Alin Lucian ANTOCHI : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Místopředseda 

  • 11-02-2009 / 13-07-2009 : Výbor pro právní záležitosti

Poslanci 

  • 05-02-2009 / 10-02-2009 : Výbor pro právní záležitosti
  • 05-02-2009 / 13-07-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

Náhradník 

  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

all-activities 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.