Nessa CHILDERS : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Irsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradnice 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke zprávě o pokroku při provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (2010–2020)  
- ENVI_AD(2017)606210 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením  
- ENVI_AD(2016)577058 -  
-
ENVI 
STANOVISKO na téma „Odpovědnost, transparentnost a integrita v orgánech EU“  
- ENVI_AD(2015)557227 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů  
- ENVI_AD(2017)604553 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin) EN  
 

I am disappointed to see a majority of my colleagues persisting with this model that grants big business an exclusive judicial forum to challenge government policy-making whenever they think decisions taken in the public interest will interfere with their profits.
The Investor Court System, which the EU executive champions as an important reform to a dispute settlement, actually maintains the all the perverse features of this flawed approach.
We are willingly taking our own governments hostage to a maximalist doctrine of ‘legitimate expectations’ from the business sector which can and does chill regulation, on pain of extortionately expensive litigation.
By pushing this model, particularly among developed countries, we are effectively undermining our own legal and judicial institutions, where the same legal standards should apply to all under the same conditions.
There is a groundswell of frustration and anger against the unequal dividends of globalisation among the general public.
Those who claim to defend it are actually undermining open societies by turning a deaf ear to their legitimate concerns.

Strategie integrace Romů (B8-0098/2019) EN  
 

It is clear that more efforts are needed in all areas of Roma integration in Europe. The resolution today is asking that the next Commission make Roma inclusion one of its priorities, as a follow up to last year’s Report on the fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism.
Last year the Parliament asked for Member States to end statelessness, to ensure access to all the essential basic services, including healthcare, housing and education. However, since then very little progress has been made. Furthermore, Member States and the Commission should also ensure deeper involvement of Roma representatives in the development and implementation of this EU strategic framework.
Lastly, the Parliament is now asking for a wider set of priorities, clear targets, timelines and indicators for monitoring to be established so that, in the future, progress can be clearly evaluated. We sincerely hope these recommendations will be taken into account seriously and with urgency.

Pečovatelské služby v EU pro větší rovnost žen a mužů (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) EN  
 

The unequal involvement of men and women in care and domestic activities remains a persistent challenge. The average amount of time spent on unpaid domestic and care work is more than three times higher for women than men. One year has passed since EU leaders signed the European Pillar of Social Rights and ye, there is little sign of progress as many of the legislative files falling under the Pillar have been stalled in the Council.
With an ageing population, the demand on care services is increasing year on year and the existing approaches to care are no longer suited to new models of work such as zero-hour contracts or night shifts.
It is a positive step that some Member States have introduced fiscal incentives for companies that provide childcare for their employees in order to improve work-life balance. However, new solutions are still lacking in many Member States. Furthermore, the Commission needs to ensure that the European Institute for Gender Equality possesses adequate resources to monitor the development of care infrastructure and the implementation of work-life balance policies.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o sociální a solidární ekonomice  
- P8_DCL(2016)0124 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Datum zahájení : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatářů : 35 - 02-03-2017
Písemné prohlášení o chronických respiračních onemocněních  
- P8_DCL(2016)0115 - Nevzato v potaz  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 249 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o Leonardu Peltierovi  
- P8_DCL(2016)0113 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 29 - 25-01-2017

Prohlášení