János ÁDER : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 09-05-2012 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Maďarsko)

Místopředseda 

  • 23-01-2012 / 09-05-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 28-02-2010 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zlepšování opatření pro prevenci nehod a předpisů o environmentální odpovědnosti v odvětvích těžebního průmyslu  
- P7_DCL(2010)0100 - Nevzato v potaz  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum zahájení : 13-12-2010
Platné do : 24-03-2011
Počet signatářů : 99 - 24-03-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech