João FERREIRA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Výbor pro rybolov 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Poslední činnosti 

Situace ve Venezuele po ilegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentní převrat) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) PT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska (B9-0032/2020) PT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt