Evžen TOŠENOVSKÝ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradník 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem 

Kontakt