Jan Philipp ALBRECHT : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Německo)

Místopředseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k doporučením Evropské komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k doporučením Evropské komisi týkajícím se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami