• Dennis   de JONG  

Dennis de JONG : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 8. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost  
- CONT_AD(2018)627803 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)  
- IMCO_AD(2018)619085 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů  
- CONT_AD(2017)604740 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní  
- IMCO_AD(2015)539571 -  
-
IMCO