• Dennis   de JONG  

Dennis de JONG : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení pro podporu náboženské svobody v Pákistánu a odsouzení neoprávněného zadržení paní Asie Bibiové  
- P8_DCL(2016)0055 - Nevzato v potaz  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Datum zahájení : 25-05-2016
Platné do : 25-08-2016
Počet signatářů : 282 - 25-08-2016
Písemné prohlášení o boji proti organizované trestné činnosti  
- P8_DCL(2015)0044 - Nevzato v potaz  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 172 - 08-12-2015