François ALFONSI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 

Poslední činnosti 

Kontakt