• Sidonia   MAZUR  

Sidonia MAZUR : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 7. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o stanovení společného protokolu pro oslavy Dne Evropy ve všech členských státech  
- P7_DCL(2013)0021 - Nevzato v potaz  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 77 - 23-01-2014
Písemné prohlášení o označování masa a drůbežích výrobků z rituálně poražených zvířat  
- P7_DCL(2013)0011 - Nevzato v potaz  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia MAZUR , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 48 - 10-12-2013
Písemné prohlášení ve věci snahy Polska uspořádat II. letní olympijské hry mládeže v roce 2014 v Poznani  
- P7_DCL(2009)0061 - Nevzato v potaz  
Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia MAZUR , Konrad SZYMAŃSKI  
Datum zahájení : 11-11-2009
Platné do : 25-02-2010
Počet signatářů : 51 - 26-02-2010
Písemné prohlášení o přepravě koní na porážku v Evropské unii  
- P7_DCL(2009)0054 - Přijato  
Elizabeth LYNNE , Sidonia MAZUR , Carl SCHLYTER  
Datum zahájení : 07-10-2009
Platné do : 11-02-2010
Přijato (datum) : 25-02-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0040
Počet signatářů : 405 - 11-02-2010