Krzysztof LISEK : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polsko)

Místopředseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi  
- AFET_AD(2014)523065 -  
-
AFET 
STANOVISKO o doporučení Radě k 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů  
- DEVE_AD(2013)506203 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1931/2006 a zahrnuje Kaliningradskou oblast a některé polské správní celky do způsobilé pohraniční oblasti  
- AFET_AD(2011)473939 -  
-
AFET 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie  
- AFET_AD(2013)516826 -  
-
AFET 
STANOVISKO k provádění právních předpisů o jednotném evropském nebi  
- AFET_AD(2012)486143 -  
-
AFET 
STANOVISKO k tématu EU a Čína: nevyvážený obchod?  
- DEVE_AD(2011)467016 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení k nebezpečí spojenému s přítomností Tálibánu v Pákistánu  
- P7_DCL(2011)0013 - Nevzato v potaz  
Johannes Cornelis van BAALEN , Tanja FAJON , Carl HAGLUND , Alexander Graf LAMBSDORFF , Krzysztof LISEK  
Datum zahájení : 23-03-2011
Platné do : 23-06-2011
Počet signatářů : 44 - 23-06-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech