Carlo FIDANZA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt