Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : Úvodní stránka 

Předseda 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Člen 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro rozvoj 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Íránem 

Poslední činnosti 

Kontakt