Norbert NEUSER : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro rozvoj 

Člen 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

Kontakt