Damien ABAD : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Nouveau Centre (Francie)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Rozpočtový výbor
 • 12-03-2012 / 16-06-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj stability  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
STANOVISKO k systému Evropských škol v roce 2009  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu  
- IMCO_AD(2011)440016 -  
-
IMCO 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k průmyslové politice pro éru globalizace  
- IMCO_AD(2011)452595 -  
-
IMCO 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech