Sabine LÖSING : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Německo)

Místopředsedkyně 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
STANOVISKO Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Zřízení Evropského obranného fondu (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) DE  
 

Ich habe gegen den Vorschlag der Kommission zur Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds (EVF) gestimmt, da die EU damit weiter zu einem globalen Akteur im militärischen Bereich aufgerüstet wird. Der EVF ist ein zentraler Baustein der verschärften Militarisierung der EU-Außen- und Sicherheitspolitik. Er dient dazu, den europäischen Verteidigungssektor und den militärisch-industriellen Komplex zu subventionieren. Unter dem Vorwand der Wettbewerbsförderung soll mit diesem Vorschlag die Verteidigungsfähigkeit der EU im Rahmen der GSVP/GASP weiter ausgebaut werden (strategische Autonomie).
Die Einrichtung des EVF markiert einen vertragswidrigen Paradigmenwechsel der EU-Haushaltspolitik. Erstmals werden offen Haushaltsmittel für rüstungs- und militärpolitische Vorhaben in der EU-Haushaltsplanung eingestellt. Der EVF und die in der EU-Haushaltsplanung für den nächsten Finanzrahmen vorgesehene Rubrik „Sicherheit und Verteidigung“ verstoßen gegen das in den EU-Verträgen verankerte Finanzierungsverbot verteidigungs- und rüstungspolitischer Maßnahmen aus dem EU-Haushalt. Der Vertrag der Europäischen Union (EUV) untersagt unmissverständlich die Finanzierung von „Ausgaben mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen“ aus dem EU-Haushalt (Artikel 41 Absatz 2 EUV). Ein Rechtsgutachten bestätigt diese Auffassung und zeigt die Unrechtmäßigkeit des EVF auf.
Ich fordere die sofortige Beendigung dieses illegalen Programms zur Waffenentwicklung und Rüstungsforschung. Der EVF muss eingestellt werden und die Gelder stattdessen für zivile Politik, für ein solidarisches und friedliches Europa verwendet werden.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech